Αντίγραφο από find the word1.jpgimages (9).jpgimages (4).jpgimages (7).jpgimages (6).jpgimages (5).jpgimages (2).jpgimages (1).jpgimages (3).jpgimages (8).jpg

Άσκηση Πιθανότητες Συνδυαστική

Πολυ ωραία άσκηση πάνω στις πιθανότητες. Τι γίνεται αν ξεχάσω δύο ψηφία απο έναν τηλεφωνικό αριθμό: 

 

Περισσότερα...